Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice prowadzi również
sprzedaż detaliczną

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Jesteśmy dostępni w każdą pierwszą sobotę miesiąca

Kolejna sobota pracująca już 03 sierpnia od godz. 9:00

Mapa dojazdu: